Belasting

Belasting betaalt u onder andere over uw inkomen en uw spaargeld. Om te bepalen of u belasting moet betalen of juist terugkrijgt, doet u belastingaangifte. Op een aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen.

Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.

Waarover wilt u iets weten?