Eigen bijdrage

Wat houdt de eigen bijdrage voor de zorg in?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de zorg uit de Wmo of Wlz. De hoogte van uw eigen bijdrage voor zorg uit de Wmo is maximaal € 19 per maand. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Bereken de hoogte van de eigen bijdrage met het rekenprogramma van het CAK. Of gebruik hiervoor de app. Ook kunt u het CAK bellen voor hulp bij het invullen.

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen?

Neem contact op met het CAK. Zij kunnen misschien uw eigen bijdrage aanpassen. Of misschien kunt u een betalingsafspraak maken. Kijk op de website voor meer informatie.

Als u een laag inkomen heeft, kunt u zich via de gemeente aanvullend collectief verzekeren. U krijgt dan in sommige gevallen de eigen bijdrage die u betaalt terug via uw verzekering.

Op de website van uw gemeente leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Gemeente Dinkelland - collectieve zorgverzekering

Gemeente Tubbergen - collectieve zorgverzekering

CAK - moeite om eigen bijdrage te betalen