Mijn buurt

Hieronder ziet u alle kernen van uw gemeente.
Kijk eens wat er allemaal te doen is in uw buurt. Veel informatie is te vinden op de websites, Facebookpagina's en / of Twitter van uw buurt. Deze sociale media worden bijgehouden door onder andere Mijn Dorp 2030 en Mijn Dinkelland 2030!, door de kernraden of de VVV. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Mijn Dorp 2030/Mijn Dinkelland 2030!

Samen met de inwoners praten over de toekomstige leefbaarheid van hun eigen kern. Samen werken aan een toekomstvisie en hen ondersteunen bij het uitvoeren van hun eigen plannen. Dat is Mijn Dorp 2030 en Mijn Dinkelland 2030! in een notendop.

Buur(t)man / Buur(t)vrouw

Per kern is er een buur(t)man of buur(t)vrouw binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht) die hiermee met de inwoners aan de slag gaat. Iemand die weliswaar werkt voor de gemeente, maar vooral meedenkt over en rekening houdt met uw belangen. Heeft u een vraag of idee over uw kern of buurt? Neem dan contact op met uw buur(t)man of buur(t)vrouw. Hij/zij kan u doorverwijzen naar de juiste contactpersoon in uw kern.

Meer informatie:

www.dinkelland.nl/mijn-dinkelland-2030

www.tubbergen.nl/mijn-dorp-2030

Kernraden

Onder kernraad verstaan we: dorpsraad, dorpsbelang, buurtschapsraad of stadsraad. De kernraad is een belangrijke schakel tussen de bewoners en de gemeente. Het is een aanspreekpunt voor zowel de inwoners als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De kernraad behartigt het algemeen belang van de kern.

De kernraad en gemeente kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die de kern aangaan. De kernraad nodigt de bewoners dan ook uit om mee te denken. Deze inbreng is goed te gebruiken.