Ondersteuning van de gemeente

Hoe kan de gemeente u helpen?

De gemeente ondersteunt mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven. Of iemand ondersteuning krijgt van de gemeente, verschilt per situatie.

Denkt u dat u hulp nodig heeft? Neem contact op met de gemeente. Het contact met de gemeente gaat daarna als volgt:

 • U meldt zich bij de gemeente voor een gesprek over ondersteuning. Dat gesprek noemen we het keukentafelgesprek.
 • Samen bespreekt u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden kunnen doen en welke voorzieningen er voor u in de buurt zijn.
 • De gemeente besluit eerst of u ondersteuning van de gemeente nodig heeft.
 • Daarna beslist de gemeente welke ondersteuning u krijgt.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de hulp die de gemeente biedt. Lees meer over het keukentafelgesprek op Zo zorg ik.

Neem contact op met Schakel.

Wat is een Wmo-voorziening?

Als u ondersteuning nodig heeft, komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-voorziening. Bijvoorbeeld:

 • een woonvoorziening, zoals een traplift, tillift of douche- en toiletstoel
 • een vervoersvoorziening
 • een rolstoel
 • huishoudelijke ondersteuning
 • individuele begeleiding en dagbesteding
 • logeeropvang
 • maatschappelijke opvang, zoals daklozenopvang, verslavingszorg en hulp bij huiselijk geweld

Wilt u meer informatie over de Wmo? Neem dan contact op met Schakel.

Hoe vraagt u een Wmo-voorziening aan?

Neem contact op met Schakel.

Welke opties heeft u als u een Wmo-voorziening krijgt?

Kijk hoe het zit op de websitepagina Wmo-voorziening van uw gemeente. Heeft u vragen? Neem contact op met Schakel.

Kijk ook bij