Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Het bedrag dat u krijgt, is uw budget. Met dit budget koopt u zelf zorg in. U bepaalt dan zelf hoe en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning wilt ontvangen en houdt daarvan een administratie bij.

Meer informatie over het pgb vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank en in de folder. Of kijk op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Sociale Verzekeringsbank - pgb

Sociale Verzekeringsbank - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - uitleg over pgb

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Dat hangt af van het soort persoonsgebonden budget (pgb). Op de website van de Rijksoverheid ziet u waar u de aanvraag moet doen.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u hoe u de aanvraag doet. Ook vindt u hier informatie over hoe u uw zorg inkoopt en hoe u het budget van uw pgb bijhoudt.

Kijk voor meer informatie op de website van Regelhulp. Of lees de folder van de SVB.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Schakel.

Rijksoverheid - pgb aanvragen

Sociale Verzekeringsbank - folder pgb

Sociale Verzekeringsbank - pgb aanvragen

Regelhulp - persoonsgebonden budget (pgb)