Vervoermiddel

Wilt u zelfstandig blijven reizen met een eigen vervoermiddel?

Kijk of u een aangepaste auto of fiets kunt kopen. Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans ziet u wat er mogelijk is. Heeft u al een auto of fiets? Kijk eerst of u deze kunt laten aanpassen voordat u iets nieuws koopt. Is het aanpassen van uw auto of fiets niet genoeg? Misschien is een ander vervoermiddel beter voor u. Bijvoorbeeld een scootmobiel, een driewielfiets of een rolstoelgeschikte auto.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een financiële vergoeding van uw gemeente? Neem dan contact op met Schakel.

Bent u 75 jaar of ouder en rijdt u auto? Dan moet u bij uw rijbewijsverlenging gekeurd worden. Kijk op de website van het CBR voor meer informatie.

Kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente voor het kopen van een vervoermiddel?

Dan koopt u het vervoermiddel zelf. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud, de reparatie en verzekering ervan. Zorg wel dat uw vervoermiddel aan de eisen van de gemeente voldoet. De gemeente stelt hiervoor een budget vast. Let op: het vervoermiddel blijft altijd eigendom van de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met Schakel.

Leent u een vervoermiddel van de gemeente?

De gemeente beslist welk vervoermiddel dat is. U heeft het vervoermiddel in bruikleen van de gemeente. De gemeente betaalt dus de verzekering en zorgt voor het onderhoud. Neem voor meer informatie contact op met Schakel. Misschien moet u een eigen bijdrage betalen. Kijk hiervoor op de website van het CAK.