Zorg in natura

Wat is zorg in natura (ZIN)?

Als u hulp 'in natura' wilt ontvangen, kiest u uit de zorgaanbieders of leveranciers waarmee de gemeente een contract heeft. De gemeente regelt de aanvraag, de administratie en betalingen rondom deze zorg.

U betaalt voor de zorg een eigen bijdrage, net als mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

Meer informatie over de keuze tussen ZIN en pgb vindt u op de websites van de Rijksoverheid en Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Per Saldo

Churchilllaan
11
19161
3501 DD
Utrecht

Rijksoverheid - verschil pgb en zorg in natura